Elektryk Warszawa

Usuwanie awarii elektrycznych,usterek i naprawy instalacji.

Naprawy instalacji elektrycznych

Usuwamy awarie prądu elektrycznego w domach, mieszkaniach i innych budynkach. Wykonujemy naprawy instalacji elektrycznych domach jednorodzinnych i mieszkaniach. Naprawiamy wyrwane gniazdka elektryczne, uszkodzone lub przepalone wyłączniki i przełączniki oświetleniowe. Robimy uziemienia i zerowanie gniazd elektrycznych. Zmieniamy osprzęt bez bolca uziemiającego na prawidłowy. Wymieniamy oprawy oświetleniowe ze starych na nowe, zajmujemy się również naprawami oświetlenia halogenowego i wymianą transformatorów.

Naprawa rozdzielni elektrycznej

Modernizujemy i wymieniamy uszkodzone rozdzielnie elektryczne. Poprawiamy błędne podłączenia w rozdzielniach i skrzynkach elektrycznych. Wymieniamy źle dobrane bezpieczniki , zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe lub wkładki bezpiecznikowe na aparaty o odpowiednio dobranych nominałach. Zmieniamy stare rozdzielnie i zabezpieczenia na nowe aparaty typu S. Dokładamy i wymieniamy zabezpieczenia różnicowoprądowe (różnicówki) oraz sprawdzamy instalację pod kątem ochrony podstawowej. Wykonujemy okresowe przeglądy rozdzielni elektrycznych , sprawdzamy zabezpieczenia, stan kabli i izolacji, stan połączeń. Wszystkie elementy poprawiamy lub robimy na nowo uzupełniając o brakujące elementy.

Naprawa kabli elektrycznych

Wymieniamy kable w ścianach z aluminiowych na miedziane, jak również istniejące dwużyłowe okablowanie miedziane na instalację trzy-żyłową. Uszkodzone i nadpalone przewody zasilające WLZ. Naprawiamy przewody w ścianach uszkodzone mechanicznie. Lokalizujemy uszkodzenia przewodów elektrycznych. Wykonujemy okresowe przeglądy puszek rozgałęźnych (rozetek) w których połączone są przewody. Poprawiamy połączenia lub wykonujemy je zupełnie na nowo, sprawdzamy stan izolacji elektrycznej na przewodach i izolujemy połączenia. Nasi elektrycy wykonują przeglądy instalacji elektrycznych, zmieniają stary osprzęt (stare gniazda, włączniki), uszkodzone oprawy oświetleniowe. Zapewniamy pełen zakres usług napraw elektrycznych w Państwa domach.

Elektryk tel. 505-566-901

| rozdzielnie | liczniki | oświetlenie | instalacje | awarie | indukcyjne | sieci | alarmy | kina | nagłośnienia telewizja | kontakt | linki |