Wymiana i modernizacja rozdzielni elektrycznych

Bezpiecznik różnicowoprądowy Zajmujemy się wymianą i modernizacją rozdzielni elektrycznych w domach i skrzynek bezpiecznikowych w mieszkaniach. Od wielu lat instalujemy aparaty firm tj. Moeller, Legrand, ABB, Schrack. Produkty tych firm są praktycznie bezawaryjne i możemy je śmiało polecić Państwu. Rozdzielnia elektryczna