Instalacje elektryczne Elektryk Warszawa

W zależności od rodzaju pomieszczenia przy tworzeniu instalacji elektrycznych stosujemy różne technologie. Instalacje elektryczne w mieszkaniach lub też domach jednorodzinnych wykonujemy podtynkowe w specjalnie wycinanych i wykuwanych bruzdach lub też układamy przewody przed położeniem tynków. Wykonujemy różne rodzaje instalacji elektrycznych stosowanych w mieszkaniach i domach.
Stosujemy różne techniki połączenia przewodów i prowadzenia przewodów elektrycznych:

Instalacje elektryczne w biurach

Zajmujemy się również wykonywaniem instalacji elektrycznych w biurach i innych budynkach:

Elektroinstalacje prowadzimy podtynkowe lub natynkowe (w rurkach, korytach PCV) oraz w podłogach teletechnicznych serwerowni. Wykonujemy również instalacje elektryczne w budynkach przemysłowych, restauracjach, garażach. Instalujemy wydzielone (dedykowane) zasilanie do komputerów dla potrzeb pracy sieci komputerowej. Instalujemy puszki podłogowe Floor Box. Na życzenie klienta wykonamy każdą instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami.

Instalacje elektryczne Warszawa Tel. 505-566-901

| rozdzielnie | liczniki | oświetlenie | instalacje | awarie | indukcyjne | sieci | alarmy | kina | nagłośnienia telewizja | kontakt | linki |